BẢNG GIÁ TÁCH MÀU IN LỤA
TÁCH MÀU IN LỤA GIÁ
MẪU 1 MÀU Khổ A4: 30.000 đ
Khổ A3: 55.000 đ
MẪU 2 MÀU Khổ A4: 60.000 đ
Khổ A3: 110.000 đ
MẪU 3 MÀU Khổ A4: 90.000 đ
Khổ A3: 165.000 đ
MẪU 4 MÀU Khổ A4: 120.000 đ
Khổ A3: 220.000 đ
CHỈ IN LỤA GIÁ
KHỔ A4 25.000 đ/tờ
KHỔ A3 50.000 đ/tờ

(* Đơn giá chưa bao gồm VAT)