BẢNG GIÁ THIẾT KẾ ĐỒ HỌA
LOẠI SẢN PHẨM THIẾT KẾ MÔ TẢ: GIÁ
Logo Thiết kế 1 mẫu: 700.000 đ
Thiết kế 2 mẫu chọn 1: 1.200.000 đ
Thiết kế 3 mẫu chọn 1: 1.600.000 đ
Namecard (Danh thiếp) Thiết kế 1 mẫu (2 mặt giống nhau, chưa bao gồm thiết kế logo): 100.000 đ
Thiết kế 1 mẫu (2 mặt khác nhau, chưa bao gồm thiết kế logo): 180.000 đ
Catalogue Thiết kế 1 mẫu loại khổ A4 (chưa bao gồm thiết kế logo): 200.000 đ / 1 trang A4
Nhãn chai Thiết kế 1 mẫu (chưa bao gồm thiết kế logo): 1.000.000 đ
Nhãn chai (Dầu nhớt) (*) Thiết kế 1 mẫu (gồm 2 mặt nhãn, chưa bao gồm thiết kế logo): 1.200.000 đ
Nhãn chai (Dầu nhớt) Thiết kế 1 mẫu (Dựa theo ý tưởng thiết kế của mục (*) thiết kế thêm các loại khác): 500.000 đ
Folder Thiết kế 1 mẫu loại khổ A4 (chưa bao gồm thiết kế logo): 200.000 đ / 1 trang A4
Standee / Bảng hiệu Thiết kế 1 mẫu (chưa bao gồm thiết kế logo): 250.000 đ
Thùng giấy Thiết kế 1 mẫu (chưa bao gồm thiết kế logo): 400.000 đ

(* Tất cả loại sản phẩm thiết kế được chỉnh sửa 2 lần - Đơn giá chưa bao gồm VAT)